”Casa din munte” Strungari - locul în care copiii și ideile se dezvoltă

BINE AȚI VENIT !

C omuna Pianu în parteneriat cu Asociația ”Sprijiniti copiii” Alba Iulia implementează proiectul ”Complex de Servicii integrate” Pianu, finanțat cu sprijinul financiar al programului RO10-CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și are o valoare de 1.943.931.60 lei. Activitățile proiectului se implementeză în Satul Strungari, Comuna Pianu din județul Alba, precum și în cadrul a 10 școli țintă din județul Alba.

Proiectul urmărește ”dezvoltarea gradului de coeziune socială pentru 400 de copiii aflați în situații de risc din judetul Alba” prin implicarea părinților, specialiștilor și voluntarilor din scoli, instituții publice și ONG cu activitate relevantă în domeniul incluziunii sociale.

Elementul inovator al proiectului în constituie înființarea unei Rețele de asistență socială școlară care are rolul de a îmbunătăți relația școală – familie – comunitate și vizează aplicarea principiilor asistenței sociale în interiorul sistemului educativ.

Proiectul nostru porneşte de la patru probleme grave, respectiv:

  • riscul de abandon şcolar al copiilor din satele de munte şi gradul redus de incluziune socială al acestora;
  • marginalizarea socială a copiilor aflați în situatii de neglijare sau dificultate diversă, atât cei din mediul rural, cât și cei din orașele care au în componență și localități suburbane (sate /cătune);
  • nivelul redus de informare şi implicare al părinţilor în viaţa şcolii şi a comunității;
  • deficitul de competenţe al salariaţilor şi voluntarilor care lucrează cu copiii în situaţii de risc.

Asupra acestor probleme, Primaria Pianu acționează în parteneriat cu sectorul neguvernamental din anul 2002 și rezultatele obținute ne motivează să extindem ceea ce facem și să înființăm alte facilități care să conducă la furnizarea de servicii integrate atât pentru copiii din comunitatea noastră, cât și pentru alții din județul Alba la a căror probleme am dovedit că avem soluții.