Elemente novative ale proiectului

Proiectul nostru abordează incluziunea socială ca și element de referință având în vedere faptul că ținta finală a intervenției este să susținem integrarea școlară și socială a copiilor în situații de risc.

Pentru a asigura incluziunea socială acționăm în 2 direcții, și anume una care facilitează accesul la școală datorită serviciilor/facilităților dezvoltate prin proiect în satul Strungari, comuna Pianu și alta care furnizează servicii de asistență socială școlară în 10 școli dintre care 6 provin din mediul rural montan.

În aceste comunități rurale nu există servicii care să faciliteze incluziunea socială a copiilor, motiv pentru care noi deplasăm o echipă multidisciplinară care organizează activități complexe de investigare de nevoi sociale și de acoperire a acestora prin servicii sociale și acțiuni de animație socio-educativă.

Fiecare structură a proiectului are elemente inovatoare și de valoare adăugată , elemente caracteristice prin care creștem aportul acțiunii noastre în zona țintă a proiectului. Având în vedere specificul acestei zone, am proiectat intervenții în relație directă cu nevoile identificate și potențialul de dezvoltare al copiilor și familiilor din care aceștia fac parte.

Din dorința de a susține replicare a modelului nostru de incluziune socială și în alte zone, prezentăm cele mai relevante elemente inovatoare și de valoare adăugată pentru fiecare structură a proiectului:

Structurile proiectului

În zona în care acționăm noi, respectiv satele izolate de munte, distanţa mare faţă de şcoală, dificultățile de deplasare, clima specifică zonelor montane şi alte constângeri generate de practicarea în satele montane a transhumanţei, (plecarea familiilor 4-5 luni din an cu animalele în zone mai înalte decât cea de domicliu) și neglijarea copiilor, au determinat în timp creşterea abandonului şcolar, absenteismului şi mediocrităţii educaţionale. Pornind de la această realitate, pentru a susține copiii să frecventeze școala, am creat în satul Strungari, comuna Pianu, județul Alba, mai multe spaţii în care furnizăm servicii adaptate nevoilor copiilor şi familiilor care trăiesc în zona montană defavorizată, respectiv Centrul educativ ”Casa din munte” , format din:

  • Adăpost săptămânal, serviciu socio educativ care asigură inclusiv găzduire săptămânală pentru copiii care nu au condiții de frecventare a școlii în localitatea de domiciliu.
  • Tabăra de incluziune socială , inițiativă prin care anual sute de copii sunt școși timp de 10 zile din mediul precar în care trăiesc și își petrec vacanța alături de salariații și voluntarii asociației.

Intervenţia noastră a condus la dezvoltarea şcolii din sat şi obţinerea unui specfic aparte pentru o instituţie de învăţământ din zona montană defavorizată, respectiv furnizarea de servicii educaţionale pentru copiii din mai multe administraţii teritoriale, respectiv un sat mic de munte, cu 72 de gospodării a devenit ”pilonul de salvare” pentru foarte mulți copii.

O măsură de noutate pentru mediul rural montan se adresează nevoilor de exprimare prin mişcare şi joacă organizată, direcţie în care am gândit un Loc de joacă și petrecerea timpului liber, intervenție menită să faciliteze accesul copiilor la activități extra-curriculare, de dezvoltare socială prin acțiuni complexe de joacă organizată, mișcare în aer liber, educație pentru păstrarea unui mediu curat, cercetarea naturii și valorificarea resurselor naturale în scopul dezvoltării de abilități independente de viață.

Locul de joacă este amplasat pe un teren din domeniul public, curtea Școlii gimnaziale și a Centrului de zi, precum şi foarte aproape de „Casa din munte” Strungari. Terenul amenajat asigură un cadru organizat de interacţiune a copiilor între ei , precum şi cu natura. El este gândit cu 2 zone, una sintetică și una naturală. În prima zonă se vor desfășura mai ales acțiuni de practicarea unor sporturi care au rolul să asigure o dezvoltare fizică armonioasă, dezvoltarea capacității de orientare generală, de adaptare la situațiile concrete de mișcare, descoperirea și dezvoltarea punctelor forte - agilitatea, coordonarea, rezistența sau flexibilitatea. Zona valorifică caracteristicile naturale ale terenului și va fi folosită în special pentru jocuri de rol, observarea naturii, acțiuni interactive de dezvoltare a abilităților practice prin utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile:proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple; dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs; dezvoltarea simţului practic, a celui estetic şi a responsabilităţii pentru modificarea mediului natural, ca răspuns la nevoile şi dorinţele oamenilor.

Această structură este în totalitate un element inovator care vizează aplicarea principiilor asistenței sociale în interiorul sistemului de învățământ. Ea funcționează ca și un serviciu mobil care se acordă la nivelul comunității și are caracter județean.

Prin rețea realizăm intervenții profesioniste de investigare socială și proiectare de servicii/măsuri integrate de acțiune asupra cauzelor care generează abandon școlar, mediocritate educațională, excluziune socială, în timp ce în prezent în școală se acționează asupra efectelor și, de cele mai multe ori, acțiunea este coercitivă, nu educativă (note mici, scăderea mediei la purtare, critică de față cu toată clasa etc.).

Activitatea rețelei este reglementată pe baza unei proceduri de lucru în care sunt stabilite etapele de intervenție, modalitățile de organizare și funcționare, atribuțiile experților care au responsabilități în cadrul rețelei, modalități de relaționare cu copiii, familiile acestora, școala și comunitatea, criteriile în funcție de care se selectează și primesc servicii copiii cu risc de excluziune socială. De comun acord cu cele 10 școli care au aderat la rețea, s-a stabilit Planul de deplasare, iar în funcție de problemele identificate în etapa de anchetare, sunt stabilite serviciile, precum și locul de desfășurarea, durata acestora și alte detalii specifice unei intervenții sociale.

Fiecare copil identificat cu risc de excluziune socială are un Portofoliu în care administrăm documente referitoare la situația socială și educațională, serviciile de care a beneficiat, resurse alocate, implicarea lui și a familiei, impresii etc., documente în baza cărora se poate demonstra evoluția copiilor.

Este o măsură mobilă prin care deplasăm echipe de specialiști și materiale/echipamente în 10 şcoli din mediul rural şi urban, modalitate de educare a relaţiilor de colaborare, colegialitate şi prietenie. Din cele 10 şcoli ţintă, 6 sunt din mediul rural izolat şi demersul nostru este de noutate absolută pentru copiii din respectivele comunităţi care nu au şansa să îşi petreacă timpul liber sub îndrumarea unor specialişti, să dispună de jocuri, sau materiale din care să construiască dând frîu liber imaginaţiei, creativităţii, dorinţei de exprimare prin frumos.

Abordăm prin caravană educația nonformală și implicarea socială ca și modalități de învățare prin activități plăcute și motivante în care scopul este să valorificăm potențialul fiecărui copil, dar mai ales menționăm caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea copiilor la stabilirea a ceea ce se va învăţa ”prin cântec, joc, voie bună”, rolul discret al specialiștilor, renunţarea la evaluări și utilizări de note și calificative.