Progresul proiectului

 

Raport privind progresul proiectului

Data analizei : 31.12. 2016

 

Capitolul 1: Activitățile proiectului
 Nr.crt Activități planificate  Stadiu de implementare
1 Managementul proiectului Finalizată
2 Achiziții publice pentru proiect Finalizată
3 Publicitatea si vizibilitatea proiectului Finalizată
4 Rețea de asistență socială școlară Finalizată
5 Campania de conștientizare a rolului și importanței educației Finalizată
6 Tabără de instruire pentru voluntarii de incluziune socială Finalizată
7 Tabără de incluziune socială pentru copii „10 zile fără griji”. Finalizată
8 Furnizarea de servicii integrate in cadrul Complexului Strungari Finalizată
9 Formare profesională pentru specialiști și voluntari Finalizată
10 Sesiuni  de diseminare a rezultatelor proiectului Finalizată

 

Capitolul 2:  Indicatorii  proiectului

2.1 Indicatori ai programului la care contribuie proiectul

Indicator Valoare planificată Valoare realizată %
Număr de campanii de conștientizare a importanței educației 1 1 100%
Număr de copii pentru care se va face evaluarea socială și interveție integrată

– din care, nr. de copii romi*

– din care, nr. de fete

490

60

40

527

114

67

107,55 %

190%

167.5%

Număr de administrații teritoriale din care provin copii 7 7 100%
Numă de școli în care se va organiza rețeaua de asistență socială școlară 10 10 100%
Număr de programe de perfecționare profesională în ocupații sociale, autorizate ANC 3 3 100%
Număr de tabere instruire voluntari 1 1 100%

 

2.2 Indicatori specifici  ai proiectului

Indicatori Valoare planificată Valoare realizată %
Număr de campanii de conștientizare a importanței educației 1 1 100%
Număr de copii pentru care se va face evaluarea socială și intervenție integrată 490 527 107,55 %
Număr de administrații teritoriale din care provin copii 7 7 100%
Număr de școli în care se va organiza rețeaua de asistență socială școlară 10 10 100%
Număr de programe de perfecționare profesională în ocupații sociale, autorizate ANC 3 3 100%
Număr de tabere instruire voluntari 1 1 100%