Rezumat proiect

”Complex de servicii integrate” Pianu este un proiect care facilitează accesul la școală și susține incluziunea socială pentru copiii în siuații de risc din județul Alba. Prin proiect sunt dezvoltate servicii care contribuie la reducerea riscului de abandon școlar, dar se înființează și facilități /măsuri noi care susțin cunoașterea nevoilor grupurilor țintă. Proiectul durează 23 luni și are stabilite 10 activitati cu 47 de subactivitatianificate diferențiat în funcție de complexitate și durata necesară atingerii rezultatelor. Intervenția nostră contribuie la prevenirea abandonului şcolar, dezvoltarea copiilor, îmbunătățirea comportamentului școlar și a gradului de incluziune socială si vizeaza 2 componente : una ”fixă” în satul Strungari, sat amplasat în zona montană defavorizată, din care fac parte : Adăpost săptămânal ”Casa din munte” pentru copiii care nu au condiții de frecventare a școlii în localitatea de domiciliu ; Centrul de zi pentru copiii care au nevoie de serviciile noastre după finalizarea orelor de la școală, sau în anumite perioade din an când sunt lipsiți de supravegherea părinților și Locul de joacă care se va amenaja lângă curtea școlii ; una ”mobilă” prin care deplasăm o echipă multidisciplinară în 10 școli din 6 localități rurale și 3 urbane pentru a furniza servicii de asistență socială școlară și animație socio educativă care să contribuie la creșterea gradului de coeziune socială pentru 490 de copii aflați în situații de risc.